Creștere oi și capre

Ovicultura reprezintă o ramură principala a zootehniei și are o contribuție deosebită în dezvoltarea economică a statelor crescătoare. Ovinele și caprinele sunt specii caracterizate printr-o rezistență organică ridicată și o capacitate mare de adaptare la condițiile de mediu, fapt ce a determinat ca acestea să fie răspândite pe zone extinse ale globului cu caracteristici geo-climatice dintre cele mai diferite. Creşterea ovinelor este o activitate tradiţională. Diversitatea producţiilor pe care le realizează, consumul redus de energie şi natura furajelor pe care le consumă, conferă creşterii si exploatării ovinelor caracterul unei activităţi durabile şi de perspectivă.